Medycyna osteopatyczna
(osteopatia) opiera się na
nastepujących zasadach:

• Organizm ludzki stanowi jedność
• Budowa ciała oraz zachodzące
   w nim procesy są wzajemnie
   powiązane zarówno w
   płaszczyźnie  strukturalnej jak i
   duchowo-psychicznej
• Organizm posiada własne
   mechanizmy samoleczenia
   i autoregulacji
• Procesy lecznicze wynikają z
   powyższych  trzech zasad

[więcej]Osteopatia jest elementem systemu opieki zdrowotnej, w którym badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym.

GALERIA

[zobacz]Osteopatia Wałbrzych, Gabinet Osteopatyczny w Wałbrzychu
mgr Beata Denkiewicz - Osteopata, Specjalista Rehabilitacji Ruchowej
mgr Dariusz Janik - Osteopata, Specjalista Rehabilitacji Ruchowej